معاون خدمات شهری شهرداری یزد عنوان کرد:سمپوزیوم خشت خام جهان شهر یزد باید بین المللی برگزار شود

معاون خدمات شهری شهرداری یزد عنوان کرد:سمپوزیوم خشت خام جهان شهر یزد باید بین المللی برگزار شود

حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد در بازدید از نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی بین المللی تهران گفت با توجه به اینکه ما برگزاری اولین سمپوزیوم ملی خشت خام را در شهر جهانی یزد تجربه نمودیم لذا نگاه ما به سمت سمپوزیوم بین المللی است که از تمام توان برای این اتفاق مهم استفاده خواهیم کرد وی همچنین خاطر نشان کرد سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران توانسته در بین سمپوزیوم های دنیا از اعتبار و جایگاه خوبی برخوردار باشد.