نمایشگر دسته ای مطالب

معاون خدمات شهری شهرداری یزد گفت: ما با تمام توان در کنار مردم برای خدمت رسانی آماده ایم

معاون خدمات شهری شهرداری یزد گفت: ما با تمام توان در کنار مردم برای خدمت رسانی آماده ایم


معاون خدمات شهری شهرداری یزد گفت: ما با تمام توان در کنار مردم برای خدمت رسانی آماده ایم

پیرو اتفاقاتی که اخیرا در برخی نقاط شهر روی داد وعوامل ناشناس اقدام به تخریب اموال عمومی نموده و چهره شهررا برهم زدند نیروهای خدمات رسان شهرداری با تمام توان از همان ساعات اولیه در کنار نیروهای مردمی وارد عمل شدند .به گفته حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد کلیه نیروهای سازمان های آتش نشانی ،سیما منظر فضای سبز،مدیریت پسماند،مدیریت خدمات شهری،مدیریت پیشگیری از تخلفات و مدیریت بحران با تمام توان اتفاقات را مدیریت کرده تا اثری از خرابکاری ها در میادین و خیابان ها نباشد . در ادامه حسین صالحیان ضمن تقدیراز تمامی نیروهای خدمات رسان که با درایت و سرعت عمل در لحظات بحرانی در کنارمردم خدمت میکنند بیان کرد مجموعه معاونت خدمات شهری تمام همت خود را برای آسایش و آرامش همشهریان به کار می گیرد