نمایشگر دسته ای مطالب

معاون خدمات شهری طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری یزد را در راستای سیاست گذاری برای ارتقا و بهبودمحیط زیست شهری عنوان کرد

معاون خدمات شهری طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری یزد را در راستای سیاست گذاری برای ارتقا و بهبودمحیط زیست شهری عنوان کرد


معاون خدمات شهری طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری یزد را در راستای سیاست گذاری برای ارتقا و بهبودمحیط زیست شهری عنوان کرد

در اولین نشست بررسی طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری یزد که به صورت منطقه ای و با حضور شهرداران شهرهای حمیدیا ،شاهدیه وزارچ برگزار شد حسین صالحیان معاون خدمات شهری ضمن بررسی موارد ارائه شده توسط مشاورین ،به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت : هدف اصلی ازاجرای طرح جامع مدیریت پسماند ،ارتقائ محیط زیست وهمچنین سلامت و بهداشت جامعه است که با توجه به تجارب مفید شرکت مشاور در شهرهای دیگر می بایست در مدت 18 ماه در مواردی چون ارائه راهکار های مناسب و بومی جهت استفاده از بهترین روش مدیریت پسماند و روش های دفع پسماندهای خانگی و نخاله های ساختمانی و همچنین سیاست گذاری در خصوص مراکز پردازش، نحوه جمع آوری ،حمل و نقل ،ذخیره سازی در شیوه های دفع و در نهایت تعیین استراتژی پسماند شهرهای زارچ ،شاهدیه و حمیدیا ارائه گردد .وی در ادامه خاطر نشان کرد این پروژه با اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان و از اسفند 98 به پیمانکار ابلاغ گردیده است همچنین در این نشست رحیم دل رییس سازمان مدیریت پسماند ،کوچک زاده معاون اداره کل محیط زیست استان ،مختاری مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی نیز حضور داشتند