نمایشگر دسته ای مطالب

معاون خدمات شهری عنوان کرد تمام وظایفی را که ستاد مقابله با ویروس کرونا به عهده شهرداری یزد گذاشته را با تمام توان انجام میدهیم

معاون خدمات شهری عنوان کرد تمام وظایفی را که ستاد مقابله با ویروس کرونا به عهده شهرداری یزد گذاشته را با تمام توان انجام میدهیم


معاون خدمات شهری عنوان کرد تمام وظایفی را که ستاد مقابله با ویروس کرونا به عهده شهرداری یزد گذاشته را با تمام توان انجام میدهیم

در نشستی که به منظوربررسی اقدامات شهرداری یزد در خصوص مقابله با ویروس کرونا با حضور معاون خدمات شهری و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد گفت: در راستای اهمیت پیشگیری از شیوع بیماری و ارائه خدمات مطلوب و موثر به شهروندان ، تمام وظایفی که ستاد مقابله با ویروس کرونا به عهده شهرداری یزد نهاده است را با تمام توان انجام می دهیم وتا زمان برگشت به شرایط عادی و شکست کرونا در کنار کادر بهداشت ودرمان خواهیم ماند . وی همچنین در خصوص تجهیز بیمارستان مدیریت بحران گفت با توجه به قابلیت استقرار 40 تخت بیمارستانی و آماده سازی آن برای بستری نمودن بیماران کرونایی مساعدت های مورد نیاز  انجام خواهد شد

در این نشست آقای زارع به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی ،تلاش و اقدامات صورت گرفته در خصوص ساخت بیمارستان مدیریت بحران در مجاورت بیمارستان شهید صدوقی ،تجهیز و آماده سازی نقاهتگاه طلاییه و همچنین همکاری کامل در خصوص کنترل ورود و خروج شهررا بسیار ارزشمند دانست و از تلاش مجدانه شهرداری یزد در خصوص کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا قدردانی نمود