معاون خدمات شهری عنوان کرد:حفظ امنیت و حراست از تاریخ واصالت شهر یزد کاری بزرگ وارزشمند است

معاون خدمات شهری عنوان کرد:حفظ امنیت و حراست از تاریخ واصالت شهر یزد کاری بزرگ وارزشمند است

در نشستی که با حضور حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد در محل دفتر معاون دادستان شهرستان تشکیل شد وی از اهمیت حفظ امنیت و همچنین پاسداری از تاریخ واصالت شهر یزد که از نیاکان به یادگار مانده و موجب اعتبار یزد گردیده سخن گفت .در این نشست که آقایان ساجدی فرمدیر روابط عمومی واموربین الملل شهرداری و همچنین سیف الدینی رییس اداره اجراییات شهرداری نیز حضور داشتند از همکاری های اخیر دستگاه قضا با شهرداری در راستای صدور احکام قاطعانه در خصوص برخورد با تخلفات شهری در بخش سد معابر عمومی ناشی از توقف انواع خودروهای سبک وسنگین و فروش کالا از داخل خودرو که منجر به مخدوش نمودن چهره خدماتی شهر ،و همچنین ایجاد ترافیک و تضییع حقوق شهروندان شده بود تقدیر گردید .در ادامه این نشست بابایی معاون دادستان شهرستان ضمن تشکر از حضورمعاون خدمات شهری شهرداری یزد و همراهان گفت دستگاه قضا آماده هرگونه همکاری با شهرداری و سازمان های زیر مجموعه در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تامین آرامش همشهریان می باشد