نمایشگر دسته ای مطالب

معاون خدمات شهری و جانشین ستاد مدیریت بحران وپدافند غیر عامل شهرداری یزد از خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور KVA110 جهت تامین برق اضطراری ساختمان شهرداری یزد خبر داد .

معاون خدمات شهری و جانشین ستاد مدیریت بحران وپدافند غیر عامل شهرداری یزد از خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور KVA110 جهت تامین برق اضطراری ساختمان شهرداری یزد خبر داد .


معاون خدمات شهری و جانشین ستاد مدیریت بحران وپدافند غیر عامل شهرداری یزد از خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور KVA110 جهت تامین برق اضطراری ساختمان شهرداری یزد خبر داد .

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری شهرداری یزد در خصوص اهمیت توانمند سازی ساختمانهای مراکز خدمات رسان از قبیل ساختمان های شهرداری و سازمانهای تابعه اظهار داشت : با عنایت به رعایت الزامات پدافند غیر عامل و ضرورت خدمات رسانی این مراکز در شرایط بحرانی و اینکه در مواقع گوناگون باید قابلیت خدمات رسانی خود را حفظ نماید ،بر این اساس تهیه دو دستگاه دیزل ژنراتور KVA 110 با برآورد مبلغ 10,000,000,000 ریال از ضروریات این اقدام بود که در دستور کار مدیرت بحران شهرداری یزد قرار گرفت

امین مقدم گفت : تمامی متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. وی افزود: مهلت خريد و تحويل اسناد از تاريخ 1400/04/14 و حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح می گردد.