نمایشگر دسته ای مطالب

معاون شهردار از اجرای برنامه ساماندهی افراد دوره گرد و فروشندگان و دلالان پسماندهای خشک بازیافتی خبرداد

معاون شهردار از اجرای برنامه ساماندهی افراد دوره گرد و فروشندگان و دلالان پسماندهای خشک بازیافتی خبرداد


معاون شهردار از اجرای برنامه ساماندهی افراد دوره گرد و فروشندگان و دلالان پسماندهای خشک بازیافتی خبرداد

در نشستی که به منظور بررسی طرح ساماندهی دوره گردها و دلالان ضایعاتی برگزار شد حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد به اهمیت این موضوع در کمک به زیبایی شهر و امنیت و آرامش شهروندان اشاره کرد و گفت برنامه ساماندهی افراد دوره گرد و فروشندگان و دلالان پسماندهای خشک بازیافتی، علاوه بر حفظ بهداشت و محیط زیست شهری و سلامت شهروندان از ایجاد ناامنی در شهر نیز جلوگیری خواهد کرد .وی همچنین به رعایت احترام و نظافت شخصی و شناسنامه دار شدن افراد دوره گرد که به نحوی با این کار امرا معاش می نمایند اشاره کرد و گفت در حال حاضر با همراهی عوامل قضایی وهمکاری همشهریان گرامی توانستیم دراجرای این طرح به موفقیت نسبی دست بیابیم و برای رسیدن به ساماندهی کامل به همکاری بیشتر همشهریان نیاز داریم . در این نشست همچنین رحیم دل رییس سازمان مدیریت پسماند به ارائه گزارش اقدامات انجام شده درخصوص جمع آوری پسماندهای خشک و بازیافتی توسط پیمانکار پرداخت.