نمایشگر دسته ای مطالب

معرفي معاون

معرفي معاون


معرفي معاون

 

مهندس جعفرامین مقدم

معاون خدمات شهری شهرداری یزد

  

سوابق تحصيلي :

ليسانس زيست شناسي ( دانشگاه فردوسي مشهد)  
فوق ليسانس مديريت شهري (دانشگاه علوم تحقيقات تهران)  
 
 سوابق مدیریتی :
 ü   كارشناس حوزه خدمات شهري :    7/5/81 الي 30/10/82
ü مدير عامل سازمان حمل و نقل همگاني اردكان و حومه :  1/11/82 الي 5/4/86  
ü     شهردار احمد آباد : 6/4/86 الي 6/4/88
ü      كارشناس حوزه امور شهري استانداري يزد : 7/4/88 الي 10/11/88
ü      مديرعامل سازمان تاكسيراني : 11/11/88 الي 28/6/90
ü    مدير منطقه 2شهرداري يزد : 29/6/90 تا الی 7/10/92
 
مسئولیت های اجرائی فعلی:
ü        معاون خدمات شهری شهرداری یزد
ü        رئيس هئيت مديره و عضو شوراي سازمان فرهنگي ورزشي
ü       رئيس هئيت مديره و عضو شوراي سازمان آرامستانها
ü       رئيس هئيت مديره و عضو شوراي سازمان ميادين ميوه و تره بار 
ü       رئيس هئيت مديره و عضو شوراي سازمان مديريت پسماند
ü       رئيس هئيت مديره و عضو شوراي سازمان پاركها و فضاي سبز
ü       رئيس هئيت مديره و عضو شوراي سازمان آتش نشاني
ü       رئيس هئيت مديره و عضو شوراي سازمان رفاهي تفريحي
ü       عضویت در شورای بهداشت شهرستان یزد
ü        عضویت در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر