نمایشگر دسته ای مطالب

معرفی معاون خدمات شهری

معرفی معاون خدمات شهری مهندس جعفر امین مقدم

معاون خدمات شهری شهرداری یزد

email: aminmoghadam@yazd2.ir