مناطق شهرداری به تفکبک برای عید نوروز آماده می شوند

مناطق شهرداری به تفکبک برای عید نوروز آماده می شوند

در ادامه نشست های پایش منطقه ای برای رفع موانع و مشکلات هر منطقه و آمادگی برای نوروز 99،دومین نشست در منطقه 2 شهرداری برگزار شد دراین نشست حسین صالحیان معاون خدمات شهری ضمن بیان اهمیت توجه به ایام نوروز و لزوم آمادگی برای میزبانی و توجه به محل استقرار میهمانان گفت امسال با رویکرد نوآوری و خلاقیت در زیباسازی شهری و توجه به ایجاد نوروزگاه کارها به سمتی هدایت خواهد شد که علاوه بر توجه به مسافرین ،همشهریان نیز بیشترین استفاده را از اقدامات صورت گرفته داشته باشند .همچنین در ادامه به موضوعاتی از قبیل فراخوان سفره هفت سین ،شکل ومحل استقرارکانکس راهنمای مسافرین،فضا سازی مناسب رودیهای شهرو همچنین افزایش تابلوهای راهنمای مسافرین اشاره گردید