نشست بررسی بودجه پیشنهادی سال 99سازمان های حوزه خدمات شهری برگزار شد

نشست بررسی بودجه پیشنهادی سال 99سازمان های حوزه خدمات شهری برگزار شد

در نشستی که با حضور رؤسا و معاونین اداری مالی سازمانهای آتش نشانی ،مدیریت پسماند ،مدیریت آرامستان ها ،مدیر خدمات شهری وسازمان سیما منظر فضای سبز در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد برگزار شد حسین صالحیان ضمن بیان اهمیت پروژه های تعریف شده در هر سازمان برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر به همشهریان گفت هر پروژه ای که در شهر اتفاق می افتد به صورت کامل و یا بخشی از آن به حوزه وسیع خدمات شهری معطوف میگردد که این امر ،مسولیت ما را در قبال خدمات رسانی و جوابگویی به همشهریان افزایش می دهد ،همچنین صالحیان عنوان کرد: شادی و نشاط شهروندان ،نوآوری و خلاقیت ،فرهنگ سازی و آموزش شهروندی و همچنین توجه به پرسنل از نکاتی است که باید در پیش بینی پروژه های سال آینده به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد .