نمایشگر دسته ای مطالب

نشست بررسی و ساماندهی اراضی مجاور پارک بزرگ حسن آباد

نشست بررسی و ساماندهی اراضی مجاور پارک بزرگ حسن آباد


نشست بررسی و ساماندهی اراضی مجاور پارک بزرگ حسن آباد

با توجه به جلسه مورخ نهم مهرماه که در ساختمان پلیس مبارزه با موادمخدر استان در خصوص ساماندهی اراضی مجاور پارک حسن آبادبرگزار شده بود ،نشستی بدین منظور در مورخ 12 مهرماه 97 در محل دفتر کار معاون خدمات شهری شهرداری یزد و با حضور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ،نماینده دفتر هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر،نماینده اداره کل راه و شهرسازی،مدیر اداره املاک شهرداری و مدیر منطقه دو برگزار گردید.مقررشد ضمن بازدید میدانی در هفته آینده تمامی دستگاهها ی مربوطه در این زمینه با هماهنگی یکدیگرنسبت به رفع مشکلات موجود اقدام لازم بعمل آورند