نشست برنامه ریزی جهت استقبال از ماه مهر

نشست برنامه ریزی جهت استقبال از ماه مهر

در نشستی با حضور معاونین خدمات شهری و مدیران عمرانی مناطق و نمایندگان سازمانهای فرهنگی اجتماعی ورزشی ،سیما منظر و فضای سبزو همچنین مدیریت پسماند برنامه های استقبال از ماه مهر ارائه گردید در این نشست حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد ضمن بیان هدف این نشست که افزایش نشاط دانش آموزان در روز های نخستین بازگشایی مدارس میباشد خاطر نشان کرد رسالت ما به عنوان متولیان شهر باید به گونه ای باشد که نشاط و شادی دانش آموزان را در این ایام مضاعف نماییم . در همین راستا مقرر شد اقداماتی اطراف مدارس از قبیل نظافت ،رنگ آمیزی ،نصب بنر متناسب با ایام و همچنین اهدا لوازم التحریر به برخی از دانش آموزان و اجرای برنامه های شاد در دستور کار مناطق و سازمانها قرا بگیرد