نشست تخصصی جشنواره یزد شهردوستدار معلول

نشست تخصصی جشنواره یزد شهردوستدار معلول

در نشست تخصصی که به منظور بررسی اقدامات مورد نیاز جهت برپایی جشنواره یزد شهر دوستدار معلول در دفتر معاون خدمات شهری برگزار شد، رییس کمیسیون خدمات ومحیط زیست شهری ،مسئول انجمن ضایعه نخاعی شهرستان یزدو همچنین نماینده سازمان میراث فرهنگی و مسئول اجرایی جشنواره حضور داشتند بررسی های اولیه جهت تشکیل کمیته های مورد نیاز انجام گرفت . در این نشست حسین صالحیان، دبیر جشنواره به بیان اهداف و ابعاد این فعالیت اشاره کرد وگفت :جشنواره یزد شهر دوستدار معلول یک اتفاق نیست بلکه یک روند است وامیدواریم در سطح بسیار خوبی بتوانیم میزبانی قابل برای این عزیزان باشیم . در ادامه سپنتا نیکنام ضمن ارائه نظراتی در خصوص ساماندهی مسیرهای دسترسی بافت تاریخی برای معلولین اظهار داشت : محور اصلی این جشنواره درکمیته های مختلف اعم از کمیته پایش ، کمیته استقبال و غیره باید معلولین باشند و سایر ارگانها ذیربط به صورت حامی در کنار این عزیزان حضور داشته باشند .لازم به ذکر است این جشنواره به منظور امکان بازدید معلولین از بافت تارخی جهان شهر یزد تدارک گردیده و معلولین ضایعه نخاعی از کل کشور در این جشنواره حضور می یابند این جشنواره در تاریخ 12 آذر ماه همزمان با روز جهانی معلولین در جهان شهر یزد برگزار می گردد