نشست تخصصی محیط زیست شهری کلان شهرهای ایران در یزد برگزار می شود

نشست تخصصی محیط زیست شهری کلان شهرهای ایران در یزد برگزار می شود

حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد در خصوص برگزاری چهارمین نشست تخصصی محیط زیست شهری کلان شهرهای ایران گفت این نشست به منظور ارائه تجربیات وارائه پروژه های موفق و انتقال تجارب و الگوهای مفید مدیریت شهری و همچنین افزایش اثر گذاری روند اجرای فعالیت ها محیط زیستی در کلان شهرهای ایران برگزار می گردد . وی همچنین گفت در این نشست به موضوعاتی از قبیل تحلیل قانون هوای پاک و بررسی آیین نامه های اجرایی ،بررسی قانون عوارض آلایندگی و همچنین برپایی کارگاه آشنایی با قوانین و حقوق محیط زیست در مبحث آلودگی هوا پرداخته می شود . وی در مورد زمان برگزاری این نشست گفت: این نشست درتاریخ های دوم و سوم بهمن ماه در شهر میراث جهانی یزد برگزار می گردد.