نمایشگر دسته ای مطالب

نشست شوای مدیران حوزه معاونت خدمات شهری

نشست شوای مدیران حوزه معاونت خدمات شهری


نشست شوای مدیران حوزه معاونت خدمات شهری

در مورخ 97/08/26 نشست شورای مدیران حوزه با حضور همه روئسا و مدیران سازمانهای تابعه و مدیران مالی مجموعه ها پیرامون مسائل و مشکلات مالی و جمع بندی موارد پروزه های سال 97 و پیش بینی بودجه سال 98 در سال جلسات انجام و بحث و تبادل نظر گردید