نمایشگر دسته ای مطالب

نشست مشترک بررسی موارد و مسائل مربوط به وضعیت امورات خدمات شهری

نشست مشترک بررسی موارد و مسائل مربوط به وضعیت امورات خدمات شهری


نشست مشترک بررسی موارد و مسائل مربوط به وضعیت امورات خدمات شهری

با توجه به ایام پایانی سال و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم  در انجام امورات خدمات شهری نشست مشترکی با سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری در شورای شهر و حسین صالحیان معاون خدمات شهری و مدیران عامل شرکت های خدمات شهری طرف قرارداد با شهرداری در دفتر معاون خدمات شهری برگزار و تبادل نظر گردید