نشست مشترک سرپرست دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان همیاریها با حوزه معاونت خدمات شهری

نشست مشترک سرپرست دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان همیاریها با حوزه معاونت خدمات شهری

نشست مشترک دکتر راضی سرپرست دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر با صالحیان معاون خدمات شهری و مدیران حوزه خدمات شهری پیرامون بررسی مسائل موجود حوزه و ارائه راهکارها در جهت ارتقاء سطح خدمات در مجموعه های مدیریتی حوزه در تاریخ 97/12/17 در سالن جلسات برگزار گردید