نشست معاونین خدمات شهری ادوار گذشته شهرداری یزد

نشست معاونین خدمات شهری ادوار گذشته شهرداری یزد

در مرداد ماه سال جاری و با توجه به دستور پیگیری آقای حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد،نشستی صمیمی با حضور معاونین خدمات شهری ادوار گذشته در سالن جلسات شهرداری برگزار و مقرر گردید به منظور استفاده از تجارب و تبادل نظرات آنها در خصوص مسائل شهری هر سه ماه یکبار برگزار گردد.

از سمت راست(از تصویر شاخص):

امین مقدم/امیری/فروغی نسب/حیدری/شهبازیان/حرزاده/حاج محمدرضایی/شرافت/صالحیان