نشست معاونین خدمات شهری ادوار گذشته شهرداری یزد

نشست معاونین خدمات شهری ادوار گذشته شهرداری یزد

دومین نشست صمیمی معاونین خدمات شهری ادوار گذشته شهرداری یزد درمجموعه جدید معاونت خدمات شهری و درمحل دفتر کار حسین صالحیان و با حضور سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر و مشتاقیون سرپرست شهرداری به منظور استفاده از تجربیات،نکته نظرات و هم اندیشی در خصوص مسائل شهری و مرتبط با موضوع پسماند و تفکیک از مبداء در مورخ 97/10/06 روز پنجشنبه برگزارگردید.