نمایشگر دسته ای مطالب

نشست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد با پرسنل سازمان مدیریت پسماند

نشست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد با پرسنل سازمان مدیریت پسماند


نشست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد با پرسنل سازمان مدیریت پسماند

جلسه پرسش و پاسخ ، فیمابین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و پرسنل سازمان مدیریت پسماند در روز سه  شنبه مورخ 98/06/05 برگزار گردید.

دراین دیدار که با حضور فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، مدیر و کارشناس سرمایه انسانی و پرسنل سازمان مدیریت تشکیل گردید ،  رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند ضمن خوش آمدگویی ، از توجه آن معاونت به درخواستها و مشکلات پرسنل تقدیر نمود.

درادامه فعالی به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان اشاره و روند پیگیری فعالیتها رابسیار مناسب ارزیابی کرد.

درانتها پرسنل سازمان به بیان سؤالات ، دیدگاهها  ، نظرات و خواسته های خود در زمینه های  مختلف از جمله حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی ، رفاهیات و... پرداخته و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی نیز پس از استماع ، به سؤالات مطرح شده توضیحاتی را ارائه نمود.