نمایشگر دسته ای مطالب

نشست هماهنگی به منظورتسریع در روند اجرایی خط پردازش پسماندهای خانگی

نشست هماهنگی به منظورتسریع در روند اجرایی خط پردازش پسماندهای خانگی


نشست هماهنگی به منظورتسریع در روند اجرایی خط پردازش پسماندهای خانگی

با نزدیک شدن به پایان زمان قرارداد راه اندازی و بهره برداری از خط پردازش 300 تنی پسماندهای خانگی برخی از چالش های پیش رو برای راه اندازی این خط با حضورمعاون خدمات شهری مورد برررسی قرار گرفت . در این نشست پس از گزارش پیمانکار ،مشاور طرح ،کارشناسان رسمی حوزه نظارت و رییس سازمان مدیریت پسماند ،جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری به سرعت بخشیدن به فعالیت ها در مرحله ساخت ماشین آلات مورد نظر تاکید کرد و گفت : با توجه به ارسال بخشی از قسمت ها از قبیل سرندها و تابلو برق و از طرفی با توجه به اتمام مرحله بتن ریزی و قابلیت نصب تجهیزات ،ضروری است تا مابقی ماشین آلات هر چه سریعتر تهیه و ارسال گردد . در این نشست مشاور طرح بر رفع برخی موانع فنی در تجهیزات اشاره کرد و گفت :در ساخت دستگاههای جدید ضمن رصد مشکلات دستگاههای قبلی ،مشکلات گلوگاه برای احجام بزرگ در قسمت خردکن و سرند مرتفع گردیده و همچنین ساخت مابقی ماشین آلات به اتمام رسیده که به زودی و پس از تست سرد به محل کارخانه منتقل میگردد . معاون خدمات شهری در ادامه از رییس سازمان مدیریت پسماند خواستار پیگیری جدی برای ساخت اتاقک برق و سالن دریافت شد که حمید رضا رحیمدل رییس سازمان مدیریت پسماند در این خصوص به برگزاری مناقصه عمومی توسط معاونت زیر بنایی برای ساخت فضاهای مذکور اشاره کرد و گفت : به زودی مرحله ساخت آنها آغاز خواهد شد . شایان ذکر است پروژه خط پردازش 300 تنی تفکیک پسماند یکی از مدرن ترین و بروز ترین خط های پردازش کشور است که به عنوان یکی از پروژه های شاخص شهری و در راستای تکمیل فرآیند ساماندهی پسماندهای خانگی و به عنوان یک پروژه دوستدار محیط زیست با سالن مکانیزه دریافت با ظرفیت 600 تن از ابتدای بهمن ماه با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال آغاز گردیده و تا پایان مرداد ماه سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .