نشست هماهنگی حوزه خدمات شهری در اولین جمعه پاییز

نشست هماهنگی حوزه خدمات شهری در اولین جمعه پاییز

نشستی با حضور معاون خدمات شهری و روسای سازمانهای وابسته دراولین جمعه فصل پاییز دردفتر معاونت برگزار شد  در این نشست روسای سازمانها و مدیران حوزه خدمات شهری در خصوص برنامه ریزی بودجه سال 99 و تکمیل پروژه های سال 98 در شش ماهه دوم سال به ارائه گزارش پرداختند . در ادامه حسین صالحیان گفت با توجه به آغاز فصل پاییز و احتمال شروع بارندگی ها هدف از برگزاری این نشت در روز آدینه، اعلام آمادگی همه جانبه این معاونت در تمام اوقات شبانه روز برای خدمت رسانی بهترو به موقع به همشهریان می باشد همچنین معاون خدمات شهری خاطر نشان کرد با توجه به اینکه در آستانه اربعین سید وسالار شهیدان قرار گرفته ایم باید همه تلاش خود را در خدمات رسانی بهتر به عزاداران و موکب های سطح شهر انجام دهیم.