نشست کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین

نشست کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین

با توجه به حضور گسترده و با شکوه عاشقان و عزاداران حسینی در مراسمات اربعین حسینی نشستی به اتفاق معاونین خدمات شهری کلانشهرها در تاریخ پنجم تیر ماه ۹۸ و با شرکت محمد حسن منصوریزاده قائم مقام حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری به عنوان نماینده شهرداری یزد در سالن کنفرانس شهرداری تهران در خصوص بررسی مسائل و موارد اربعین برگزار گردید