نمایشگر دسته ای مطالب

نشس هم اندیشی ماهیانه معاونین و کارشناسان فضای سبز

نشس هم اندیشی ماهیانه معاونین و کارشناسان فضای سبز


نشس هم اندیشی ماهیانه معاونین و کارشناسان فضای سبز

با توجه به ضرورت تبادل نظر بین بخشی کارشناسان فضای سبز،نشستی در مورخ 27 مرداد ماه در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.مواردی از جمله استفاده از سیستمهای نوین آبیاری،بهینه سازی آبیاری اشجار در معابر و پارکها،بررسی و اعلام دلایل خشک شدن درختان و ضعف گونه های پوششی در سطح فضای سبزو بررسی کمی و کیفی چگونگی واگذاری نهالستان سازمان سیما و منظر به بخش خصوصی از جمله مصوبات این نشست بود.