نصب المان در سطح شهر به مناسبت سالروز ثبت جهانی یزد

نصب المان در سطح شهر به مناسبت سالروز ثبت جهانی یزد

صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز گفت: این سازمان در راستای ارتقای کیفت منظر و هویت بخشی به فضای شهری و همزمان با سالروز ثبت جهانی یزد، اقدام به نصب المان هایی با محوریت یزد شهر دوچرخه ها نمود.

وی گفت: با توجه به شیوع کرونا، زیباسازی شهر می تواند در التیام بحران ها و آرامش بصری شهروندان نقش موثری داشته باشد و علاوه بر ایجاد پویایی و سرزندگی، پیامدهای مثبت روحی و فکری نیز به ارمغان آورد. لذا با هدف تغییر حال و هوای شهر، المان هایی تحت عناوین دوچرخه های اغراق آمیز، رهایی، دربند و رینگ در محل های میدان آزادی، سه راه هراتی، سه راه حکیمیان،  بلوار بسیج و خیابان تیمسار فلاحی نصب گردید.