نصب المان مطالعه در ورودی کتابخانه مرکزی

نصب المان مطالعه در ورودی کتابخانه مرکزی

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز از نصب المان مطالعه به منظور ترویج کتابخوانی با محور خانواده در ورودی کتابخانه مرکزی در حال افتتاح خبر داد.

 وی در این باره گفت:  با توجه به در پیش رو بودن افتتاح ساختمان کتابخانه مرکزی به عنوان بهترین پروژه حوزه کتاب و کتابخوانی، ضرورت ارتباط بصری و زیباسازی ورودی این مکان و از طرفی ترویج فرهنگ کتابخوانی، این المان طراحی و نصب آن صورت گرفته است.