نصب مجموعه های بازی کودکان در پارک های سطح شهر

نصب مجموعه های بازی کودکان در پارک های سطح شهر

سرپرست سازمان سیما، مظر و فضای سبز از تجهیز و نصب مجموعه های بازی در پارک های سطح شهر خبر داد و گفت: به منظور استفاده بیشتر شهروندان از فضاهای تفریحی و پارک های سطح شهر، عملیات و تجهیز پارک ها به نصب مجموعه های بازی در پارک های شهر اجرا گردید.

            سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان گفت: با هدف ایجاد فضای بازی مناسب برای کودکان، 24 مجموعه بازی پلی اتیلن در پارک های شهر از جمله پارک های سجاد، فدک، کتابخانه حسن آباد، بینش، ایمان، سرو صیاد، گل کار، بهار، سالمندان، عفت، خیام،53 آزادگان، پنبه کاران، رشد، قائم 2و ... با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 450 میلیون ریال جانمایی و نصب گردید.