نمایشگر دسته ای مطالب

نصب وسایل بازی کودکان در پارک باغ ملی

نصب وسایل بازی کودکان در پارک باغ ملی


نصب وسایل بازی کودکان در پارک باغ ملی

صفدرر رئیس سازما سیما، منظر و فضای سبز، از نصب وسایل بازی کودکان همراه با ایمن سازی محوطه مربوط در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی کودکان در پارک باغ ملی خبر داد.

این مقام مسئول با بیان اهمیت ایجاد فضای بازی برای کودکان گفت: با توجه به هدف ایجاد فضاهای تفریحی و استاندارد و با اعتباری بالغ بر 1میلیارد و سی میلیون ریال مجموعه های بازی پلی اتیلنی با طرح ها و رنگ های متنوع و شاد همراه با نصب کفپوش هایی از جنس لاستیک گرانولی مخصوص زمین بازی کودکان ایمن سازی شده است.

وی در ادامه گفت: در پارک مذکور، با نصب مجموعه بازیهای توانک که شامل 12 وسیله بوده که علاوه بر ایجاد سرگرمی  و نوآوری، به ابعاد آموزشی و پرورشی کودکان نیز توجه ویژه شده و با فعالیتهای جنبشی که استفاده از آن بصورت متوالی و در یک مسیرمی باشد به تحرک و چابکی کودکان تمرکز شده است.