هرکجا و هرزمان نه به کیسه های پلاستیکی

هرکجا و هرزمان نه به کیسه های پلاستیکی

اهدای دستمال پارچه ای نان به شهروندان در مراسم جشن مباهله و بهره برداری از تکمیل و بازپیرائی پارکهای جوان ، لاله و حجت با حضور جمال الدین عزیزی شهردار شهر جهانی یزد ، اعضای شورای اسلامی ، مدیران مناطق و رؤسای سازمانهای تابعه در مورخ 98/06/03

 

نه به کیسه های پلاستیکی = نه به نابودی محیط زیست