نمایشگر دسته ای مطالب

همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری تعداد 5000 اصله نهال در پنج منطقه شهر بین شهروندان توزیع گردید.

همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری تعداد 5000 اصله نهال در پنج منطقه شهر بین شهروندان توزیع گردید.


همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری تعداد 5000 اصله نهال در پنج منطقه شهر بین شهروندان توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، همزمان با هفته منابع طبیعی تعداد 5000 اصله نهال در پنج نقطه از شهر بین شهروندان توزیع گردید.

رسولی رئیس سازمان با اشاره به ضرورت توسعه فضای سبز شهر و نتیجه بخش بودن این مهم با مشارکت شهروندان گفت: در این راستا و به مناسبت هفته منابع طبیعی وروز درختکاری، برنامه های تدوین شده متنوعی توسط  سازمان در هفته درختکاری با شعار درخت دوستی بنشانیم اجرا گردید.

وی بیان کرد: از جمله برنامه های  سازمان، تهیه و توزیع  5000  اصله نهال از نوع سنجد، توت، اقاقیا، سرو و کاج که با برنامه ریزی صورت گرفته از شنبه 16 اسفند ماه تا چهارشنبه 20 اسفند ماه در پنج نقطه از شهر از جمله پارک های غدیر، شهر شادی، آزادگان، بزرگ آزادشهر و باغ ملی بین شهروندان بود.