پاکسازی و رنگ آمیزی دیوار نوشته های غیر مجاز در سطح شهر

پاکسازی و رنگ آمیزی دیوار نوشته های غیر مجاز در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای زیبا سازی سیمای شهر، پاکسازی و رنگ آمیزی دیوار نویسی های غیر مجاز سطح شهر در متراژ 25،000 متر مربع انجام گرفت.

صفدر پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز در این رابطه افزود: بر پایه قوانین موجود در شهرداری ها در زمینه آگهی و تبلیغات شهری ، نصب هرگونه اطلاعیه، آگهی و دیوار نویسی بدون اجازه شهرداری، ممنوع است و از موارد نقض زیبایی شهر به شمار می رود و مشمول پرداخت خسارت و جریمه می باشد.

وی اظهار کرد: هزینه های زیادی از سوی سازمان جهت زیبا سازی شهر و خدمات رسانی بیشتر به شهروندان انجام می شود ولی این دیوار نویسی ها علاوه بر ایجاد آشفتگی دیداری و زشت کردن پیکره شهر، نمونه بارز تخلف، سودجویی و رعایت نکردن حقوق شهروندی است که با رفع آن، زمینه افزایش سلامت ذهنی شهروندان فراهم می گردد.

وی اضافه کرد: در ادامه اقدامات قبلی، پاکسازی و رنگ آمیزی دیوار نویسی در بلوار دانشگاه، آیت ا... خامنه ای، شهیدباهنر، شهید پاکنژاد و خیابان تیمسار فلاحی و ... در متراژ 25،000 متر مربع  انجام گرفته که مکانهای دیگرنیز در دستور کار می باشد.