پایش نقاط قوت وضعف شهر در نوروز 98

پایش نقاط قوت وضعف شهر در نوروز 98

نشستی جهت پایش نقاط قوت وضعف شهر یزد در در دفتر معاون خدمات شهری برگزار شد در این نشست که روسای سازمان های سیما ،منظر فضای سبز و همچنین مدیریت پسماند حضور داشتند حسین صالحیان به اهمیت بررسی نقاط قوت وضعف شهری در خدمات رسانی بهتر شهرداری اشاره کرد وگفت معاونت خدمات شهری با هدف ارتقائ خدمات از ابتدای سال 98 با همکاری گروه مشاور به صورت کارشناسی به بررسی و پایش شهر پرداخته که در این پایش مواردی از قبیل معابر ،پارکینگ ها ،سرویس های بهداشتی مبلمان شهری ،تابلوهای تبلیغاتی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است