نمایشگر دسته ای مطالب

پدیده ال نینو و آپ ولینگ چیست

پدیده ال نینو و آپ ولینگ چیست


پدیده ال نینو و آپ ولینگ چیست

گاهی اوقات از رسانه ها این اسم به گوش می رسد   * ال نینو* ممکن است با خود بپرسیم ال نینو یعنی چه و چرا اصلا به این نام خوانده می شود

از جمله جریانهای مهم دریایی را می توان به جریانهای اقیانوس منجمد شمالی/اطلس/قناری(سواحل شرقی اطلس -غرب آفریقا)/آرام /آب سرد به نام دابرادور که از تنگه بریل وارد اقیانوس آرام می شود و در زاپن به نام اویاشیو معرف است / جریان اقیانوس هند وجریان قطب شمال را نام برد

وزش بادهای موسمی در تولید جریان اقیانوس هند موثرند و حتی این بادها باعث جریان سومالی شده اند.بادهای موسمی در تولید جریانهای از اعماق به سطح آب می آیند که به up welling می گویند.منابع غذایی از پایین به بالا می آورندودر نتیجه تجمع ماهیان می شوند و آبزیان از آنها استفاده می کنند.گاهی مواقع جریان up weling قطع می شود مثلا در حوالی پرو در هنگام ژانویه به دلیل جابجایی مناطق کم فشار و پرفشارتوده های هوا ،باد ایجاد نمی شود و روی آب چرخه مذکور اثر می گذارد به این پدیده ال نینو گفته می شود.علت انتخاب این نام در زمان تولد حضرت مسیح است ( پسر بچه مسیح)