نمایشگر دسته ای مطالب

چهارمین نشست بررسی و اصلاح دفترچه پیمان واگذاری اجراییات شهرداری به بخش خصوصی

چهارمین نشست بررسی و اصلاح دفترچه پیمان واگذاری اجراییات شهرداری به بخش خصوصی


چهارمین نشست بررسی و اصلاح دفترچه پیمان واگذاری اجراییات شهرداری به بخش خصوصی

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری شهرداری یزد در چهارمین نشست بررسی مفاد دفترچه پیمان درخصوص واگذاری اجراییات شهرداری به بخش خصوصی با بیان این مطلب که : سد معبر همواره برای شهر معضل اجتماعی به همراه داشته و از نظر عرف و شرع کاری ناپسند است،گفت: یکی از وظایف مهم شهرداری در بحث مدیریت شهری مربوط به اجرائیات و رفع تخلفات شهری است که به عنوان نماد اقتدار شهرداری به حساب می آید و باید با سیاست گذاری صحیح وفعالیت درست در این حوزه مانع تضییع حقوق شهر و شهروندی توسط یک عده خاص شد .

معاون خدمات شهری ادامه داد : با توجه به تجربه واگذاری اجراییات در سال گذشته به بخش خصوصی ،این اتفاق مورد ارزیابی قرار گرفته وبرخی اصلاحات و تغییرات در مفاد پیمان با نظر مدیر اداره پیشگیری ورفع تخلفات شهری و معاونین خدمات مناطق در آنها لحاظ گردید .

در این نشست مفاد دفترچه پیمان واگذاری اموراجراییات با توجه به ارائه گزارشات امرالله سیف الدینی مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات بررسی گردید و موارد مربوط به جدول جرائم تصمیم سازی شد .