کارشناس مسئول امور هماهنگی منطقه یک معرفی گردید.

با حضور معاونت خدمات شهری شهرداری یزد در منطقه یک

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک مهندس رحیمدل بعنوان کارشناس مسئول امور هماهنگی معاونت خدمات شهری در منطقه یک معرفی گردید.

در جلسه ای که به همین منظور در دفتر کار مدیر منطقه یک تشکیل گردید، مهندس امین مقدم معاون خدمات شهری شهرداری یزد طی سخنانی ضمن تقدیر از فعالیتهای شبانه روزی و مساعدت همکاران منطقه یک در خصوص هماهنگی لازم جهت خدمت رسانی مطلوب در امور خدمات شهری و فضای سبز، اذعان داشت، با تدوین برنامه های جدید این معاونت، تعامل بین بخشی افزایش خواهد یافت.

مهندس کشفی مدیر منطقه یک شهرداری یزد، ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، بر همکاری و تعامل سازنده بین مناطق و معاونت خدمات شهری تاکید نمود و در این زمینه افزود می بایست با تلاش در جهت هم افزایی، مشکلات موجود در منطقه یک در امور خدمات شهری و فضای سبز مرتفع نمود.