کارگران فضای سبز، روش صحیح هرس درختان را فرا گرفتند

کارگران فضای سبز، روش صحیح هرس درختان را فرا گرفتند

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری، در راستای افزایش آگاهی و رعایت اصول صحیح هرس و پیرایش درختان ،کارگاه‌ آموزشی، توجیهی هرس برگزار شد.

مهندس صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به اینکه در این کارگاه علاه بر مسائل فنی و اجرایی به نکات ایمنی حین کار نیز پرداخته شده است، افزود: در کارگاه‌ مذکور نحوه هرس تمامی درختان موجود در معابرو فضاهای سبز شهر آموزش داده شد.

وی در ادامه گفت: در آستانه فصل زمستان هرس درختان به عنوان یکی از مهمترین عملیات به زراعی       می بایست طبق دستورالعمل انجام شود .در کارگاه مذکورضمن ارائه نکاتی در این زمینه، نحوه هرس درختان کهنسال و خطرزا نیز آموزش داده شد.

مهندس سرخی زاده معاون فضای سبز سازمان نیز در این ارتباط بیان کرد: این کلاس آموزشی به صورت تئوری با موضوع آگاهی از زمان مناسب، شناخت شاخه‌های نیازمند هرس در درختان، چگونگی برش شاخه‌ها  وانواع هرس درختان مختلف با توجه به نوع گونه و هویت آنها  برگزار گردید.

وی خاطر نشان کرد این سازمان در نظر دارد نسبت به ادامه برگزاری  اینگونه کارگاه های آموزشی جهت افزایش دانش علمی و کاربردی نیروهای فضای سبز در موضوعات  مختلف از قبیل مبارزه و دفع آفات، گلکاری و ... اقدام نماید.