کارگروه تخصصی بررسی طرح جامع دفع آب های سطحی

کارگروه تخصصی بررسی طرح جامع دفع آب های سطحی

در نشستی که به منظور بررسی طرح جامع دفع آبهای سطحی و رفع آبگرفتگی معابر با حضور معاون خدمات شهری ،معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی،مشاور طرح و همچنین شهردارن مناطق و روسای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ،آرامستانها و سیما منظر فضای سبز برگزار شد نقاط آبگیر سطح شهر  به تفکیک مناطق پنج گانه مورد بررسی قرار گرفت در این نشست حسین صالحیان ،معاون خدمات شهری ضمن بیان اهداف این نشست ،گفت : با تمهیدات و راهکارهای مناسب و استفاده ازنظرات مشاور برای هدایت ودفع آبهای سطحی، در بارندگی های امسال کمترین آبگرفتگی معابر ومسیر ها را شاهد هستیم .همچنین در ادامه این نشست میزان پیشرفت عملیات عمرانی رودخانه مرکزی یزد نیز بررسی شد و پیشنهاداتی جهت تسریع در این زمینه ارائه گردید