نمایشگر دسته ای مطالب

کاشت انواع درخت و درختچه در فضاهای سبز

کاشت انواع درخت و درختچه در فضاهای سبز


کاشت انواع درخت و درختچه در فضاهای سبز

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز از عملیات کاشت انواع گونه های مناسب با اقلیم یزد در فضاهای سبز شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، توجه به توسعه فضای سبز در سطح شهر از اولویت های سازمان بوده و به همین منظور کاشت 10 هزار اصله درخت و درختچه طی هفته های اخیر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رسولی رئیس سازمان در این خصوص گفت: کارشناسان فضای سبز سازمان بعد از شناسایی مناطق مناسب کاشت و نیز آماده سازی مکان های جدید برای احداث فضای سبز نسبت به تامین آب، خاکبرداری، خاکریزی، حفر گودال و... اقدام و انواع درخت و درختچه با توجه به اقلیم در محل مورد نظر کاشت می گردد.

رئیس سازمان در ادامه گفت: در عملیات مذکور، گونه های درختی زیتون ، سرو، داغداغان، اقاقیا، سنجد تلخ، پالم، نارون پیوندی، کاج مشعلی، کاج تهران، توت نرک، توت کاکوزا و انار در فضای سبز بلوارهای خیبر، شهید صدوقی، بهارستان، 17 شهریور، امام حسین (ع)، سید محمد کاظم طباطبایی، نواب صفوی، کارگر، استاد احمد آرام، شهید صیادشیرازی، سادات، فضیلت، شهید قندی، فنی حرفه ای، و خیابان های امام خمینی(ره) ، منتظر فرج، سیدالشهدا و دیگر مکان هایی که در دستورکار قرارگرفته کاشت می گردد.