گزارش تصویری تجلیل از حافظان کل نهج البلاغه در هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه

گزارش تصویری تجلیل از حافظان کل نهج البلاغه در هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه