گزارش تصویری جلسه هم اندیشی و کارشناسی بررسی مسائل مناطق چند گانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز