نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش تصویری:حضورسرپرست معاونت خدمات شهری در مراسم تجلیل از پرسنل سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

گزارش تصویری:حضورسرپرست معاونت خدمات شهری در مراسم تجلیل از پرسنل سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد


گزارش تصویری:حضورسرپرست معاونت خدمات شهری در مراسم تجلیل از پرسنل سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

جعفرامین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری در مراسمی با حضور سید محمد رستگاری فرماندار شهرستان یزد و علیرضا حسنی رییس اتاق اصناف از پرسنل سازمان آرامستان ها تقدیر نمودند .