گزارش تصویری نشست تخصصی حافظان کل نهج البلاغه با دبیر علمی کنگره

گزارش تصویری نشست تخصصی حافظان کل نهج البلاغه با دبیر علمی کنگره