گزارش تصویری نمایشگاه کتاب و آثار هنری نهج البلاغه در هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب و آثار هنری نهج البلاغه در هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه