یزد شهر دوستدار معلول

یزد شهر دوستدار معلول

اولین کارگروه جشنواره ملی یزد شهر دوستدار معلول با حضور شهردار برگزار شد در این نشست که رییس کمیسیون خدمات ومحیط زیست شهری ،معاون شهرسازی و معماری ،معاون امور زیزربنایی و حمل ونقل ،قائم مقام معاون خدمات شهری ،مدیر منطقه تاریخی و روسای سازمان سیما منظر فضای سبز و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی حضور داشتند جمال الدین عزیزی به لزوم توجه به معلولین ونیاز آنها اشاره کرد و گفت شهر یزد به عنوان شهر دوستدار معلول در خصوص مناسب سازی معابر و مسیرها اقداماتی را دست دارد و در آینده ای نزدیک مسیرهای گردشگری را برای دسترسی معلولین مناسب سازی خواهیم کرد . در ادامه سپنتا نیکنام در خصوص برگزاری جشنواره در تاریخ 12 آذر ماه سال جاری که با حضور استان های همجوار در شهر یزد برگزار می شود مواردی را بیان کرد در پایان منصوری زاده ،قائم مقام معاون خدمات شهری به اقدامات صورت گرفته جهت برپایی جشنواره ملی یزد شهر دوستدار معلول و همچنین نصب ست ورزشی معلولین در پارک آزادگان اشاره کرد