بازدید معاون خدمات شهری شهرداری کاشان و هیئت همراه از اولین و دومین سمپوزیوم خشت خام به روایت تصویر

بازدید معاون خدمات شهری شهرداری کاشان و هیئت همراه از اولین و دومین سمپوزیوم خشت خام به روایت تصویر