ضیافت افطاری کارگران خدمات شهری شهرداری یزد

ضیافت افطاری کارگران خدمات شهری شهرداری یزد

طبق روال سالهای گذشته ضیافت افطاری کارگران خدمات شهری در مورخ 98/3/8 با هزینه پیمانکاران خدمات شهری به تفکیک مناطق پنجگانه در پنج نقطه شهر (تالار شهر-تالار فرهنگیان-تالار قصر-تالار نور-تالار محبوب) برگزار گردید