نصب وسایل بازی کودکان در پارک باغ ملی

نصب وسایل بازی کودکان در پارک باغ ملی

صفدرر رئیس سازما سیما، منظر و فضای سبز، از نصب وسایل بازی کودکان همراه با ایمن سازی محوطه مربوط در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی کودکان در پارک باغ ملی خبر داد.

این مقام مسئول با بیان اهمیت ایجاد فضای بازی برای کودکان گفت: با توجه به هدف ایجاد فضاهای تفریحی و استاندارد و با اعتباری بالغ بر 1میلیارد و سی میلیون ریال مجموعه های بازی پلی اتیلنی با طرح ها و رنگ های متنوع و شاد همراه با نصب کفپوش هایی از جنس لاستیک گرانولی مخصوص زمین بازی کودکان ایمن سازی شده است.

وی در ادامه گفت: در پارک مذکور، با نصب مجموعه بازیهای توانک که شامل 12 وسیله بوده که علاوه بر ایجاد سرگرمی  و نوآوری، به ابعاد آموزشی و پرورشی کودکان نیز توجه ویژه شده و با فعالیتهای جنبشی که استفاده از آن بصورت متوالی و در یک مسیرمی باشد به تحرک و چابکی کودکان تمرکز شده است.