نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای نورپردازی مسیرهای ویژه گردشگری بافت تاریخی با تاکید بر خط آسمان

اجرای نورپردازی مسیرهای ویژه گردشگری بافت تاریخی با تاکید بر خط آسمان


اجرای نورپردازی مسیرهای ویژه گردشگری بافت تاریخی با تاکید بر خط آسمان

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، نورپردازی اولین مسیر از 5 مسیر ویژه گردشگری بافت تاریخی با تاکید بر خط آسمان از مسجد جامع به سمت پارکینگ شاه ابوالقاسم اجرا گردید.

رسولی رئیس سازمان با اشاره به نقش مهم نورپردازی معابر و بناهای بافت تاریخی در معرفی بیش از پیش ظرفیت های بافت جهانی یزد گفت: در پایش انجام شده معابر گردشگری بافت جهانی یزد، نورپردازی روز و شب بناهای تاریخی، مسیرها، بادگیرها، بازارچه، آب انبار، حسینیه و ساباط مورد ارزیابی میدانی قرار گرفت که با اجرای نورپردازی مسیرهای بافت جهانی با تاکید بر خط آسمان، علاوه بر زیبایی، سهولت مسیریابی گردشگری بافت تاریخی نیز امکان پذیر می گردد.

وی در ادامه افزود: درمرحله اول اجرای طرح نورپردازی 5 مسیر ویژه گردشگری در بافت تاریخی، نورپردازی اولین مسیر پروژه فوق از مسجد جامع به سمت پارکینگ شاه ابولقاسم شامل ساباط، تویزه، بادگیر و آب انبار اجرا و تکمیل گردید.

این مقام مسول خاطرنشان کرد: بابرنامه ریزی صورت گرفته  تا قبل از نوروز 1400 اجرای خط آسمان و نورپردازی دیگر مسیرهای گردشگری بافت تاریخی نیز تکمیل خواهد گردید.