نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادامه عملیات جمع آوری تابلوهای فضایی

ادامه عملیات جمع آوری تابلوهای فضایی


ادامه عملیات جمع آوری تابلوهای فضایی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور پاکسازی سیمای شهرازآلودگی و آشفتگی های بصری و ساماندهی تابلوها، ادامه عملیات جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در حال اجرا می باشد.

رسولی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به اینکه نصب تابلوهای غیرمجاز در سطح شهر باعث ایجاد اغتشاش بصری و آسیب به سیما و منظر شهری شده گفت: این سازمان در راستای ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و حذف تابلوهای غیرمجاز، علاوه بر اطلاع رسانی، با اخطار کتبی به مالکان و در صورت عدم جمع آوری توسط صاحبان آن،  این سازمان با اخذ مجوز از مقام قضایی راساً اقدام به جمع آوری تابلوهای غیرمجاز می نماید.

وی افزود: عملیات ساماندهی و جمع آوری تابلوهای فضایی وپرچمی ازسال قبل آغاز و این سازمان در ادامه عملیات مذکور، از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر 300 اخطار کتبی صادر، که تعدادی از تابلوهای مذکور پس از اخطار کتبی و عدم جمع آوری توسط مالکان توسط سازمان جمع آوری گردید.